През паметта за отминалото към настоящето и бъдещето
Началото...То ни връща в глъбините на времето, в което българинът води ревностна борба за национално самосъзнание. Разпалена е любородната искра за опазване на българския род и дух. Първите данни за просветена дейност в Беловския край датират още от Средновековието.

    През първите векове на робството до 1666 г. Важен книжовен и духовен център е Беловския манастир „Свети Спас". Принос в тази област имат и някои по-малки манастири и църкви в района. По-късно с. Голямо Белово се превръща в огнище на Българската книжнина. В него в положение на години работят Йосиф Брадата, Теофан Рилски и Неофит Рилски.

    През 1806 в с. Голямо Белово започва изграждането на храм „Свети Георги". В неговия двор се изгражда училищната сграда с две класни стаи. Просветеното дело в Беловския край изживява нов период на подем през 70-те години на миналия век. През 1874 г. Тодор Каблешков основава читалище „Искра", а учениците по това време са около 150-160.

    Развитието на образователното дело в гр. Белово започва след Освобождението, когато през 1885 се създава началното училище. Първоначално училището се е помещавало в сградата на Хиршовата дирекция по експлоатация на Беловските гори. Там се открива за пръв път първо отделение. В продължение на две десетилетия училището се е местило в различни частни къщи в града.

    През 1920 г. се открива и прогимназия. Изграждането на голямата училищна сграда започва през 1925 г. Откриването на училището става през 1927 г. Сградата е на 2 етажа с 12 класни стаи. В нея са настанени началното училище и прогимназията, които се обединяват в едно учебно заведение.

    През 1944 г. се ражда идеята за създаване на гимназия в гр. Белово. В отговор на направеното предложение пред МНП с указ № 64/18.12.1944 г. се открива непълна гимназия. Учебните занятия започват на 25. 12. 1944 година. Разкрити са 7 паралелки. Първите учители са П. Панчев - директор, С. Недялкова, Ел. Цветанска, К. Илчев, Сл. Деянов, Д. Методиев, Ив. Калюгин. В общата работа по укрепването на училището се включва цялата беловска общественост, ученици, родители. Приема се гимназията да носи името „Александър Иванов - Чапай".

    В училището се раждат редица инициативи, които му носят известност и обещствено признание. Развива се художествената самодейност. И до днес не са забравени оркестър с ръководител И. Генов, който става опора на бъдещите музикални прояви на беловските ученици. През 1957 г. се поставя оперетата „Брат и сестра" с главни изпълнители Ани Спасова и Николай Туджаров. Мандолинният оркестър прераства в оперетен и участва в поставяне на оперетите „Чудната хубавица" и „Наталка Полтавка".

    Създава се и духов оркестър под диригенството на Хр. Илиев, през 1962 г. се създава и естраден оркестър.

    Обновлението и развитието на училището продължава с разкриването на училищен стол, с изграждането на лагер с 11 бараки в местността Куртово.

    През 1945/1946 г. се разкрива и вечерна гимназия.

    Цялостната училищна дейност за кратко време му създава голям авторитет и през 1945 г. МНП награждава СПУ „Ал. Иванов - Чапай" и го обявява за пълна гимназия.

    През 1946 г. завършва разширението на училищната сграда - построява се трети етаж и пристройка. Обзаведени са нови класни стаи и кабинети, осигурени са и помещения за пансион на ученици от другите селища. Материалната база непрекъснато се обогатява. През 60-те, 70-те години се построяват - училищните работилници, спортни игрища по волейбол и баскетбол, изграждат се съблекални.

    През 1970 започва изграждането на училищна почивна база в местността „Ливада Бачия", която е завършена с доброволния труд на преподавателите, учениците и неоценимите финансова помощ на предприятията в района.

    На 24 май 1973 г. е направена първата копка на новата училищна сграда. Тя е открита на 19. 12. 1981 г. и е нея започват редовни учебни занятия от 4 до 11 клас. Училището разполага с 16 класни стаи. Оборудвани са кабинети по химия, биология, физика, география, изобразително изкуство, музика, трудово обучение, голям физкултурен салон, богата библиотека, лекарски и зъболекарски кабинети.

    През учебната 1983/1984 г. към ЕСПУ „Ал. Иванов - Чапай" се разкрива УПК по химическа промишленост, като за базово предприятие се използва КМХ „Д. Благоев". В него учениците получават квалификация „оператор на химико-технологични процеси". За обучението на учениците по специалните предмети в КМХ се създава съвременен учебен център с кабинет и лаборатории. През учебната 1985/1986 г. към УПК се разкрива Нова специалност „Монтьор на електрически уреди и мрежи". За по-пълно усвояване основите на тази специалност в училището се създава специално оборудвана лаборатория за електрически измервания. До разкриването на УПК последователно през годините се откриват и други специалности : „микробиологичен лаборант", „монтьор по електрообзавеждане на промишлени предприятия".

    Наред с учебната работа в училището кипи и богата извънкласна и извънучилищна дейност - кръжоци, клубове и други.

    През 1983 г. на VI Републикански фестивал по художествена самодейност, представителите на училището спечелват златен и сребърен медал, както и 15 лауреатски звания. (К. Йорд).

    През 1984 г. се провежда тържествено честване на 40-годишнината на беловската гимназия.

    През учебната 1985/1986 г. най-голяма придобивка за гимназията е създаването на кабинет по информатика.

    През 1986 г. се провежда експедиция „Куртово- ‘86", която има за цел да изследва историческо - географските и природни особености на района от м. Юндола до м. Куртово. Някои от нейните резултати имат национални значение и измеримост. Открити са билки, които не се срещат на други места в Югоизточна България.

    Развитието на различни видове спорт - футбол, баскетбол, лека атлетика, винаги са били приоритетни за училището и училищните отбори, през годините са пожънали не малко спортни успехи в различни състезания.

    Гордост за училището са малките художници, които участват в ежегодните пленери и печелят призови места - Екатерина Йорданова, Димитър Паничаров, Татяна Александрова. Някои от тях вече са истински художници - Атанас Гаджев, Тодор Илчев, Тереза Илкова.

    През 1986/1987 г. окончателно е завършен  спортния комплекс на училището - волейболно, баскетболно и футболно игрище. Непрекъснато се подобрява материалната база.

    Текат годините...Менят се ученици и учители, но остава стремежът за преосмисляне на традицията и училището съизмерявайки се с времето, да проектира и осъществи своите изпреварващи ходове.

    През 1994 г. се чества тържествено 50 годишния юбилей на Беловската Гимназия. Той се превърна в празник не само на училището, но и на цялата Беловска община. Поканени са бивши директори, учители и възпитаници, издаден е специален юбилеен училищен вестник, отразяващ историята на училището. Организирани са изложби, конкурси, тържествен концерт. Незабравима остава тази среща на поколенията.

    Учебната 1994/1995 г. започва с осъществяване желанието на беловци децата им наред с общото образование да получават и квалификация, която дава възможност за добра реализация в коренно променените социални и икономически условия в страната.

    По предложение на ръководството на училището, след решение на сесия ОбС гр. Белово, със заповед № 1420/0504 1994 г. на МОНТ - СОУ „Ал. Иванов - Чапай" е включено в експеримента за подготовка на средни мениджъри със средна  европейска квалификация под ръководството на ИОН към МОН с научен ръководител проф. Милко Митрополитски с 4 годишен курс на обучение - (9 - 12 клас), където се обучават ученици по специалността „среден мениджър". Учебната програма е изкючително благодатна. Нетрадиционните форми и методи на преподаване по специалните предмети създават предпоставка за трайно овладяване на изучения материал, практическа заинтересованост и мотивация.

    След завършване на 12 клас учениците получават диплом за средно образование с профил „среден мениджър", свидетелство за професионална квалификация и сертификат на английски език по специалността.

    През учебната 1995/1996 г., търсейки пътища за развитие на училището в съвременните условия към СОУ „Ал. Иванов - Чапай" бяха разкрити две специалности със статут на СПТУ - „оператор шевно производство" и „монтьор на ел. Уредби и мрежа за високо и ниско напрежение". За постигане на високо качество в обучението се осъвремени ел. Лабораторията в училището, създаде се нов кабинет по шевно производство, оборудван според изискванията на МОН.

    В момента в СОУ „Ал. Иванов - Чапай" - гр. Белово се обучават 464 ученика от 5 до 12 клас.  Обучението им се извършва от 32 преподаватели, от тях 23 с висше и 9 с полувисше образование, 9 преподаватели имат III квалификационна степен. 13 от учителите са възпитаници на гимназията.

    В училището по собствена инициатива на учениците се създаде Училищна Ученическа Организация, управлявана от училищен ученически съвет. През учебната 1996/1997 г. се създаде и училищна-ученическа червенокръстка организация.

    Кабинетите в училището са добре оборудвани с необходимите УТС. Училището разполага със съвременен компютърен кабинет. Предстои създаване на още един кабинет, където учениците ще получават начална компютърна грамотност. Най-близката перспектива в развитието на СОУ „Ал. Иванов - Чапай" - гр. Белово е разкриване на профилирана езикова паралелка с прием след 7-ми клас с изучаване на немски език.

    Училището е институция, в която си дават среща миналото, настоящето и бъдещето. То ревностно съгранява традицията и в същото време подготвя радикалните промени в социалния културен живот.

    Дълъг е списъкът на тези, които с възрожденски дух и пословично себеотдаване свързват името и делата си с историята на училището. За някои от тях гимназията е стъпало към голямата наука - проф. Н. Тодоров, професор Николай Мизов, доц. Румен Пранчев, Магда Кузманова, полк. Томи Карпузов, Д-р. Георги Кръстев, доц. Стефан Димов, полк. Васил Атанасов...

    От откриването на гимназията до 1998 г. средно образование са завършили 3106 ученици, от тях 55 са лекари, 58 медицински сестри, акушерки, фелдшери, 108 инженери, 205 учители, 47 икономисти, 31 агрономи, 12 завършили ВИФ, 37 с висше образование по други специалности.

    СОУ „Александър Иванов - Чапай" - гр.Белово, е носител на два ордена  „Кирил и Методий" - I и III степен и на медал „ 1300 години България".

    МАЙ  1999  ГОДИНА - СОУ „ АЛЕКСАНДЪР  ИВАНОВ - ЧАПАЙ " гр.Белово празнува юбилей.В своите трудови делници то търси измеренията на отговорността пред идните поколения.

    НИЕ, които честваме 55-годишнината от основаването му, верни на прогресивните идеи на нашето време, носим щафетата от миналото, за да я предадем на бъдещето- на всички, за които е скъпо името на училището и са готови да посрещнат съвременните предизвикателства към него.

 Бялата му светлина е път през времето към вечността!