header17.jpg
Начало arrow За училището
За училището
ВЪЗКРЕСЕНА ТРАДИЦИЯ PDF Печат Е-мейл
Оценка: / 4
От 1999 год. в училището ни беше възкресена традицията за изучаване на  вероучение в часовете по свободноизбираема подготовка. В тези часове учениците се запознават с основите на християнското учение.Библейските разкази от Стария и Новия Завет; дават представа на учениците за живота и делото на свети хора и на Сина Божи Иисус Христос.
Продължава...
 
Правилник за дейността PDF Печат Е-мейл
Оценка: / 1

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този Правилник се определят структурата и функциите на училищното ръководство, организацията и ръководството на учебния процес, правата и задълженията на учителите и учениците във всички видове паралелки на

 СОУ "Александър Иванов - Чапай" - гр. Белово .

Чл. 2. (1). СОУ "Александър Иванов - Чапай" - гр. Белово е част от държавната система за образование и носи отговорност за осъществяване на държавната образователна политика.

(2). Дейността на училището не може:

1. Да противоречи  на Конституцията и законите на Р България на целите, принципите и духа на националната образователна политика.

 

 Пълният документ можете да свалите тук 

 
Календарен план PDF Печат Е-мейл
Оценка: / 3

Календарен план на СОУ „ Александър Иванов –Чапай „ за учебната 2006/2007 година

1.Тържествено откриване на учебната година

Отг: КПТР                                                                      Срок:15.09.2006 год

2. Ден на независимостта на България

Отг: Р.Божанова,Д.Ленгарова                                     Срок: 21.09.2006 год.


Продължава...
 
Дневен режим PDF Печат Е-мейл
Оценка: / 9

Учениците от СОУ “Ал.Иванов – Чапай” гр. Белово се обучават на двусменен режим:

Първа смяна – ПДГ- 8 клас

Начало на учебните занятия 7.45 часа/ във вторник от 7.30 часа/

Край на учебните занятия – 12.35часа / във вторник 12.45 часа/

Втора смяна – 9клас – 12 клас

Начало на учебните занятия – 13.00 часа

Край на учебните занятия – 18.40 часа

Начало на учебните занятия в ПИГ – 11.10 часа

Край на учебните занятия в ПИГ-16.50 часа

Продължава...